Fibromyalgie onderzoek

In het vierde jaar van de opleiding aan de nerderlandse school voor kinesiologie heb ik een kleinschalig onderzoek gedaan.

Onderstaand kunt u lezen hoe dit tot stand is gekomen en wat mijn bevindingen zijn en hoe ik vervolg kan geven. Hierbij heb ik mijn eigen gesteldheid buiten beschouwing gelaten, neemt niet weg dat ik al diverse instapmogelijkheden aan den lijve heb ondervonden waarin mogelijk voor u verbetering voorhanden ligt.

Ik ben het gewoon waard!!

Onderzoek: hoe kan kinesiologie helpen bij het verlichten van fibromyalgieklachten, NSK 4e leerjaar,

Conclusies en aanbevelingen

Geschreven door: Marilyn Pouw-Lawson

MEI 2019

In deze bijlage beschrijf ik mijn bevindingen en conclusies naar aanleiding van mijn onderzoek: hoe kinesiologie kan bijdragen aan het verlichten van fibromyalgieklachten, dat ik gedaan heb in het 4e jaar van de opleiding. Dit is een onderdeel dat behoort bij mijn afstudeerscriptie van de NSK (Hoofdstuk 5 pagina 53). Met behulp van vier cliënten met de diagnose fibromyalgie heb ik gedurende driemaal een kinesiologiebehandeling gegeven, met een tussenpose van twee weken. Tevens heb ik een enquête verstuurd onder collegae kinesiologen. Zowel de cliënten die ik heb behandeld als de cliënten van collegae hebben fibromyalgie die gediagnosticeerd is door een reumatoloog.

Onvoorziene omstandigheden:

 • Privéomstandigheden tester- daardoor behandeling 1 week verschoven
 • 1 cliënt te maken met onverwacht overleden kindje in WKZ waar zij als vrijwilliger werkt.
 • 2 x cliënt heeft behandeling verschoven ivm migraine
 • Druk weekend gehad (24uurs zorg)
 • Aanslag in Utrecht
 • Tegelijkertijd andere therapie gestart: acupunctuur: reden verlichting van FM-klachten (cliënt merkte niet veel hiervan en is gestopt)

Leeftijd cliënten: 44, 73, 25, 25 jaar

Klachten FM cliënt:

In het onderzoek richt ik mij op de volgende pijlers:

Fysiek

 • Spierpijn en stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Slaapproblemen

Chemisch

 • Darmklachten
 • Ontstekingsgevoelig

Psyche

 • Perfectionistisch
 • Gevoelig voor emoties

De genoemde klachten die mijn cliënten ervaren vallen zowel binnen bovengenoemde pijlers, maar er werden ook ander soort klachten benoemd:

Vermoeidheid, Gevoelige boven/onderarmen, Blessuregevoeligheid, Stijfheid in spieren (ochtend, middag, avond), neerslachtig, krachtverlies in handen, Gezwollen gewrichten (handen), Piekeren/zorgen, slapen in/door, Spierpijn rug, gevoelige armen/benen, onbegrepen knieklachten, vermoeidheid fysiek, concentratieproblemen(brainfog), Boosheid, verdriet, perfectionisme, Verminderde spierkracht (stekend of spanband), PDS, Stress

Een aantal symptomen kwamen voor bij alle cliënten zoals Piekeren, Slapen, gevoelige armen, krachtverlies

Ik heb mij gericht op de symptomen die de cliënt ervaarde en daar vervolgens de behandeling op gericht. De cliënt gaf vooraf aan welke klachten er zijn en in welke mate hier last van ondervonden werd. Na de behandeling werd er gekeken of dit veranderd was.

Welke element en modes ben ik vooral tegengekomen:

Cliënt 1: – Element: Metaal, Aarde Hout Water

 – Mode: Electro magnetisch, emotie, chemie

Cliënt 2: – Element: Hout, Vuur

– Mode: Electro magnetisch

Cliënt 3: – Element: Hout, Metaal, Vuur, Water

– Mode: Electro magnetisch, structuur

Cliënt 4: – Element: Hout, Aarde, Water

– Mode: Electro magnetisch

Wat op valt is dat bij alle vier de cliënten het element Hout voorkomt:

HOUT- ELEMENT: 4 Cliënten: Lever en Galblaas: Boosheid en irritaties t.a.v de Fibromyalgie naar boven kwam en het besef dat cliënten regelmatig tegen eigen grenzen aan loopt/overheen moet/gaat. Dit element is in lijn met de door de cliënten uitgesproken klachten/frustraties.

VUUR-ELEMENT:2 cliënten: Hart, Dunne darm, Kringloop, Drieverwarmer

AARDE-ELEMENT: 2 cliënten: Aarde: Milt en maag: De cliënten ervaren een hoge mate van perfectie waar er weinig ruimte is voor begrip en mildheid naar zichzelf en dat wat de cliënt denkt wat de omgeving van ze vraagt. Het onbegrip dat de omgeving toont, er is geen of te weinig informatie over fIbromyalgie bekent.

METAAL-ELEMENT: 2 cliënten: Long en Dikke darm: in combinatie met gedachten en overtuigingen en het innemen van ruimte voor zichzelf lijkt hier ondergeschikt. Men richt zich op de omgeving.

WATER-ELEMENT: 3 cliënten: Blaas en Nier: Controle verlies intern/extern,

Wat ook opvalt is de combinatie Hout, Metaal en Water: Dit zou kunnen passen in de relatie tussen zelfmedelijden (metaal) het niet begrepen worden (hout) en het verlies van controle (water).

Modes: Electro magnetisch zijn bij alle vier de cliënten in grote mate aanwezig. Invloeden zoals gedachten, sferen en gevoelens worden feilloos opgepakt. Dit past bij de elementen Hout, Water en Metaal.

 

Welke technieken zijn er gebruikt:

Ik heb gewerkt met het protocol van G.E.M.S. bij alle cliënten:

Reden om deze techniek te gebruiken is omdat het voor mij een helder en gestructureerd protocol is in de toepassing ervan. Ik heb de cliënt uitgelegd wat deze methode inhoudt. Ik heb vooraf eerst de klachten besproken en in Pause lock gezet

Andere technieken (doel van de gebruikte technieken ook uitgelegd aan de cliënt):
(voor “*nr”, zie bronvermelding einde van deze bijlage 11)

Cliënt 1: *1 Centering; Cloacals, Hyoid, *2 Zenden en ontvangen, * 3 Acu punten Milt en Maag, *4 Luopunt: Lever – en Galblaas + = Lever 5, Remedie Orchid: Reiniging, BRN: Bescherming, Regenboog

Cliënt 2: *5 Alarmpunten/ polspunten, *6 Switching b/o, *7 Metaforen lever, *8 Tibetaanse 8 + emotie,*9 14 spieren Fix-as-you-go, Remedie: Chakra kaart

Cliënt 3: *10 Voortesten Ogen, water, *11 Al/pols: Lever, *12 Energiespiraal, *13 Biologische klok, acu punten Galblaas en lever, circulatie/bloed, *14 switching, *15 Cerebrospinaal fluid Remedie: BRN Regenboog, ORCHID ontspanning auraspray, Orchid Flecked Marsh

Cliënt 4: Switching b/o, *16 Chakra’s: basisenergie 5-elementen, *17 14 spieren+ Ap, Tib. *18 Energiespiraal, Tib 8 + emotie, zenden en ontvangen Remedie: ORCHID Soul integration

Effect na 3 behandelingen:

Cliënt 1: Voelt anders en lichter in het lijf, Dichter bij zichzelf blijven, waas bij binnenkomst weg, erg moe thuis is oké, spanning kwam eruit. Moe en tijdens behandeling weer opgebloeid. Loom gevoel voelt anders niet te benoemen lichter en rustiger in het hoofd.

Cliënt 2: Prettig, voelt als bruisend water, hoofd voelt licht en helder, even klachtenvrij, rust en ontspanning in het lichaam

Cliënt 3: Energiespiraal boven hoofd merk wel effect maar niet te benoemen, 3 dagen merkbaar meer energie, voel me minder energiek als vorige keer (druk weekend), denkt meer na voordat ze keuze maakt iets te ondernemen wat invloed op klachten heeft, herkenning voor de cliënt met name het non-verbale testen heeft haar meer bewust gemaakt van haar lichaam, neemt mee regelmatig pas op de plaats maken en bewuste keuze maken uit liefde voor zichzelf.

Cliënt 4: Voelt zich stijf, Herkenning op machteloze woede en boosheid omdat er nog steeds weinig over bekend is, Eye opener dat sferen, gedachten en gevoelens om zich heen hem/haar uit het evenwicht halen, Respect naar zichzelf is minder aanwezig (zowel positieve als negatieve signalen komen niet binnen), het duurde even voordat ik me veilig genoeg voelde, nu voel ik me relaxed als ik kom, ik leerde een start maken met respectvoller met mijzelf omgaan.

Onderzoek onder collega kinesiologen

Nadat ik de begrippen heb uitgewerkt heb ik vragen voor een interview opgesteld. Ik heb 10 collega’s telefonisch of via WhatsApp benaderd met de vraag of zij een enquête wilden invullen. Op basis van efficiëntie heb ik een vragenlijst naar mijn collega’ s toegestuurd die zij konden invullen in plaats van persoonlijk interview. De ontvangen informatie geeft mij nog meer mogelijkheden/ behandelmethoden hoe kinesiologie kan bijdragen aan het verlichten van klachten bij mensen met fibromyalgie.

Alle gegevens van de respondenten worden vertrouwelijk behandeld en de gegevens worden gebruikt zonder naam. Het invullen van de vragenlijst duurde ongeveer 15 minuten.

Van de 10 collega’s die benaderd zijn, hebben 4 collega’s cliënten behandeld zijn met de diagnose Fibromyalgie en vallen daarmee binnen mijn scope.

Het enquêteformulier:

Interview/Enquête aan mede-kinesiologen

In het kader van mijn onderzoek aan de Nederlandse School voor Kinesiologie gericht op: Hoe kan Kinesiologie bijdragen aan vermindering van Fibromyalgieklachten. Heb ik een aantal vragen waar ik vanuit uw oogpunt graag een reactie op zou willen ontvangen.

Behandelt u cliënten met de diagnose Fibromyalgie?   Ja/nee 

Kunt u aangeven hoeveel cliënten u behandelt met de diagnose Fibromyalgie?

Kunt u aangeven of dit mannen of vrouwen betreft?                    ..man/..vrouw

Met welke klachten komen zei bij u?

Welke behandeltechnieken gebruikt u waarvan u ervaart dat de cliënt er baat bij heeft?

Wordt er gewerkt met alle drie de zijden van de gezondheidsdriehoek?

Hoe vaak vindt er een behandeling plaats voordat er resultaat geboekt wordt?

Deze verzamelde gegevens heb ik bewust pas doorgenomen nadat ik 4 cliënten heb behandeld. De reden was dat ik mij zo min mogelijk wilde laten beïnvloeden door derden. Ook heb ik een eigen portefeuille van toegepaste behandelingen. Terugkoppelresultaat van de 4 collega’s:

Behandelt u cliënten met de diagnose Fibromyalgie?   Ja/nee 

Alle 4: ja

Kunt u aangeven hoeveel cliënten u behandelt met de diagnose Fibromyalgie?

1: 1

2: Ongeveer 10

3: 5

4: 2

 

Kunt u aangeven of dit mannen of vrouwen betreft?                    ..man/..vrouw

Alle 4: vrouw  

Met welke klachten komen zei bij u?

1: Stijfheid, spierpijn, grieperig gevoel

2: Gewrichtspijnen, triggerpointpijnen, vermoeidheid. En de pijnen rouleren, dus een wisselend beeld van pijnlocaties

3: pijnlijke, stijve spieren en gewrichten, triggerpoint gevoelige spierknobbeltjes (vooral in nek; schouders; rug en bovenbenen); vermoeidheid en slapeloosheid; problemen met concentratie en geheugen; spijsverteringsklachten; angstig, prikkelbaar, gemakkelijk gestrest, onnodig piekeren of depressie;

koude handen en voeten; tintelingen of gevoelloosheid van de handen en voeten; gevoel van gezwollen handen of voeten (zonder dat ze daadwerkelijk gezwollen zijn; rusteloze benen syndroom; de benen voelen ongemakkelijk aan en de behoefte hebben aan constante beweging of massage; aandrang naar het toilet te moeten om te plassen.

 

4: Pijnklachten in spieren en ernstige vermoeidheid

Welke behandeltechnieken gebruikt u waarvan u ervaart dat de cliënt er baat bij heeft?

1: Geen specifiek protocol, altijd werk ik op de klacht.

2: Ik werk via het immuunsysteem maar ook stressreductie van gewrichten, spieren en pezen. Daarnaast kijk ik naar de emotionele achtergrond. Vaak zijn het mensen/vrouwen die de neiging hebben over hun grenzen te (laten) gaan. Ze luisteren vaak onvoldoende naar de signalen die het lichaam geeft.  Ik werk hoofdzakelijk met het materiaal van Hugo Tobar en Ian Stubbings op dit gebied. Daarnaast kijken we naar voeding: geraffineerde suikers kunnen het beste geëlimineerd worden uit de voeding. Verder test ik uit welke voeding/voedingsgroepen van invloed zijn en waar winst behaald kan worden door voeding te elimineren en/of de aanpak van allergieën/intoleranties. En van groot belang is het toevoegen van grote dosis omega 3 om de laaggradige ontstekingen aan te pakken. Ik doe dit met het advies om van Eqology de zuivere visolie te gaan gebruiken.  Bij aanvang, 2 maanden, een dubbele dosis (= 2 eetlepels) per dag, daarna over op 1 eetlepel per dag. Verder kijk ik naar stralingsbelasting: hoe staat het met de switching/spininversie? Hoe gaan mensen om met WIFI, mobiele telefoon etc. Waar kan winst behaald worden? Geen computers op de slaapkamer, geen mobiel naast het hoofd ’s nachts. Met name ’s nachts is het van groot belang de stralingsbelasting zoveel mogelijk te elimineren zodat regeneratie kan plaats vinden.

3: Standard Touch for Health Balans. Kinesiologie met LEAP-stress en angst, depressie etc. gerelateerde klachten behandelen; Neurotransmitter profile controleren en uittesten; Fysieke klachten zoals rugklachten (Dorn therapie, massage etc.) Bewustwording en Leefstijl verandering: bewegen, gewicht, vooral voeding testen en darmproblemen in kaart brengen, voeding aanpassen en supplementen advies, darmflora is erg belangrijk. Laag-gradige-ontstekingen zijn vaak de oorzaak van de ellende.

4: Ik werk altijd met de vingermodes en veel met de vertaling van de 5 elementen. Voor mij is er niet 1 specifiek punt wat werkt, het is altijd afgestemd op de client welke correctietechniek het beste past.

Wordt er gewerkt met alle drie de zijden van de gezondheidsdriehoek?

Alle 4: Ja

Hoe vaak vindt er een behandeling plaats voordat er resultaat geboekt wordt?

1: Na de eerste behandeling goed resultaat, maar daarna erg wisselend.  Mevrouw is 6 keer geweest voor een balans. Laatste keer was de week voor kerst 2018.

2: Dat kan al na de eerste keer zijn. Maar kan ook iets langer duren. Is wisselend beeld afhankelijk van stress belasting.

3: Hoe vaak vindt er een behandeling plaats voordat er resultaat geboekt wordt? Begin circa 4 keer wekelijks achter elkaar, daarna 1 x in 2 maanden, totaal circa 6 behandelingen.

4: In het algemeen vind ik dat je na twee drie x al resultaat moet hebben.  Zo niet dan is het goed om te kijken of kinesiologie wel het juiste is.

Bij deze twee vrouwen was er al snel een verbetering zichtbaar, met name in de energieverbetering. Minder moe. Het vasthouden van de verbetering was bij de 1 wat lastiger dan de ander.  1 client heeft gekozen om regulier verder te gaan.

Als ik kijk naar mijn eigen onderzoek in relatie tot de terugkoppeling van de geënquêteerden zie ik de volgende overeenkomsten:

 • Cliënten zijn allen vrouwelijk
 • Vermoeidheid, Gevoelige ledematen, Stijfheid in spieren, slapen problemen, Spierpijn, Boosheid
 • Werkt op de klacht, wel ben ik begonnen met een vast protocol
 • Werkt met alle drie de zijden van de gezondheidsdriehoek

Hiermee kan gesteld worden dat de uitkomst van mijn onderzoek en gebruikte methoden niet wezenlijk afwijkt van de resultaten en gebruikte methodes van ondervraagde kinesiologen. Het maakt niet uit welke techniek wordt toegepast de uitkomsten wijken niet af van elkaar.

Samenvattend en Conclusie:

Terugkijkend naar mijn hoofd- en subvragen (paragraaf 5.1 ”opdracht 2 vraag 4”) dan concludeer ik dat:

Alle vier cliënten geven aan een bepaalde mate van verlichting te hebben ervaren na elke behandeling. Echter deze verlichting van de klachten worden wisselend ervaren en is van korte duur. De klachten zijn zo wisselend dat houdbaarheid beperkt is. Wel gaven zij aan dat kinesiologie zeker een bijdrage kan leveren al is het om meer rust in het lichaam te ervaren. De manier van behandelen werd als prettig ervaren een lange tijd op een gericht doel/klacht sparren en van alle kanten bekijken gaf ruimte en mogelijkheden en men voelt zich gehoord en serieus genomen.

Op de vraag of kinesiologie een bijdrage kan leveren ter verlichting van fibromyalgieklachten kan ik aangeven dat dit wel het geval is. Echter de behandelingen beklijven niet lang. Nu heb ik de klachten als geheel aangepakt en in een vervolgonderzoek zou ik deze apart als doel inzetten om nog gerichter met een aspect bezig te zijn. Ook zou ik willen weten of de resultaten anders zijn bij mannen of kinderen.

Welke methode(n) is (zijn) er geprobeerd ter verlichting/verhelpen van de FM-klachten? Op basis van mijn eigen gebruikte technieken en de technieken die mijn collegae inzetten o.a.:

 • E.M.S.
 • Touch for health
 • Leap
 • Vingermodes
 • 5-elementen

Verder is het belangrijk dat we kinesiologie meer op de kaart gaan zetten als behandelmogelijkheid. Hier denk ik dan aan lezingen bij bijvoorbeeld de F.E.S. en gesprekken met artsen.

 

 

Bronvermelding:

Lilian Beeks-Vergroesen: Kleine boekjes: -Touch for Health 1 2007,  -Touch for Health 2 2003,  -Touch for Health 3 2003, -Touch for Health 4 2003,- De Metaforen van de Touch For Health maart 2015-

*1 Centering; Cloacals, Hyoid, * 3 Acu punten Milt en Maag, *4 Luopunt: Lever – en Galblaas + = Lever 5,*5 Alarmpunten/ polspunten,*6 Switching b/o, *7 Metaforen lever, *8 Tibetaanse 8 + emotie,*9 14 spieren Fix-as-you-go,*10 Voortesten Ogen, water, *11 Al/pols: Lever, *12 Energiespiraal, *13 Biologische klok, *14 switching, *15 Cerebrospinaal fluid, *17 14 spieren+ Ap,*18 Energiespiraal.

Lesmateriaal lesdag Electromagnetisch/NSK/04-11-2017/Lilian Beeks-Vergroesen

*2 Zenden en ontvangen,

Lesmateriaal Lesdag Integratie Volledig Clientbehandeling/NSK/17-09-2017/Lilian Beeks-Vergroesen

*16 Chakra’s: basisenergie 5-elementen,